ด้วยเราผลิตสินค้าจากวัสดุคุณภาพที่ได้จากธรรมชาติ ด้วยกรรมวิธีที่ปราณีตทุกขั้นตอน ในการผลิตรวมถึงรูปลักษณ์ที่เน้นความสวยงามและขนาดที่เหมาะสมกับเสื้อผ้าทุกวัยและทุกระดับ ความหรูหราเพืรอเพิ่มมูลค่ากับชุดที่ต้องการแขวนโชว์ดึงดูดความสนใจ และด้วยประสบการณ์ ด้านการผลิตสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า20ปี ทางโรงงานขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบ ความไว้วางใจกับสินค้าคุณภาพมาตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน

Hanger manufacturer clothes hangers from materials obtained from Sharna chat. bamboo is a part in reducing waste for the environment strong durable. And can be use for a longtime. Beautiful produced with quality. To the hotel condo resort. And clothing store business worldwide. Required is part of helping to reduce the waste of the world.