ขนาดสินค้า
  1. สำหรับเสื้อผ้าเด็กแรกเกิดความ ยาว19cm
  2. สำหรับเสื้อผ้าเด็กเล็กช่วงอายุ3-8ปีความยาว26cm
  3. สำหรับเสื้อผ้าเด็กโตช่วงอายุ10-15ปีความยาว36cm
  4. สำหรับขนาดทั่วไป ความยาว41 cm
  5. สำหรับแขวนเสื้อสูท ความยาว45cm

ทางโรงงานสามารถผลิตตามขนาดที่ต้องการหรือตามแบบที่ต้องการและไม่มีค่าใช้จ่าย ในการขึ้นแบบงานใดๆทั้งสิ้น

We produce products with materials from Sharna chat. Quality production at every step. Emphasize beauty. Size suitable for all ages. More than 20 years experience. Delivering work that meets the needs.And we thank you for your trust in quality service. We will provide every service with quality.