ผู้ผลิตไม้แขวนเสื้อ ราวแขวนผ้าจากวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ ไม้ไผ่เป็นส่วนช่วยลดขยะในสิ่งแวดล้อมโลก วัสดุที่ผลิตจากไม้ไผ่มีความคงทนแข็งแรงอายุการใช้งานที่ยาวนาน สวยงามและด้วยเราคือผู้ผลิต ภายใต้สินค้าคุณภาพให้แก่ธุรกิจโรงแรม คอนโด รีสอร์ด ธุรกิจค้าขายเสื้อผ้าปลีก ส่ง ทุกระดับชั้น และสำหรับโรงแรมตามสถานที่ท่องเที่ยวทุกมุมโลกที่เน้นความเป็นธรรมชาติและผู้ให้ความสำคัญ กับการลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม

Bamboo hangers.
Bamboo hangers. Made from quality bamboo. To respond to those who want to reduce waste. Including having strong strength. We are part of creating a good atmosphere by using natural materials together.